O nás

O nás

O nás

OKULA Nýrsko, akciová společnost byla založena na česko-německém pomezí v Nýrsku (Neuern) v roce 1895 třemi slavnými pražsko-vídeňskými optiky a obchodníky, bratry Ecksteiny. S výjimkou období 1945-1995, kdy byla v majetku československého státu, byla vždy vlastněna a přímo řízena rakouskými, německými či českými rodinami.

Nyní je významným a stabilním evropským výrobcem plastových technických výlisků pro elektrotechnický, automobilový a farmaceutický průmysl a stale má také renomé jako dodavatel v oblasti OOPP neboli Osobní ochranné pracovní prostředky .

Současnou moderní podobu získala naše firma zejména v letech 2002 až 2007, kdy investovala do rozvoje své infrastruktury, strojů a technologií částku téměř jedné miliardy CZK (více jak 34 mil. EUR).

OKULA Nýrsko, a.s. využívá jedinečné tradice a odborné kvalifikace svých zaměstnanců, kdy řemeslo se zde předává mezigeneračně a zachová si atmosféru rodinné firmy i přes velký rozvoj.

Ing. Zdeněk Velek – osobnost, která proslavila značku OKULA u nás i ve světě

Po roce 1989 se stal prvním novodobým generálním ředitelem český technik a konstruktér ing. Zdeněk Velek (1939-1996), který dokázal úspěšně transformovat národní podnik OKULA Nýrsko jako akciovou společnost. Ing. Zdeněk Velek během své dlouhé kariéry spolupracoval i s věhlasným českým vědcem prof. Otto Wichterlem (1913-1998) při zavádění celosvětově unikátního vynálezu měkkých kontaktních čoček do výrobního procesu.

Historie společnosti OKULA Nýrsko, a. s. v datech

 • 1895 Počátky historie nýrského podniku

  Bratři Ecksteini přesunuli výrobu brýlové optiky a mechaniky z Vídně do Nýrska

 • 1946

  Zřízen národní podnik OKULA

 • 1958 – Začlenění do sdružení podniků pro zdravotnickou výrobu spofa

  Od tohoto roku je datován počátek výroby ochranných pracovních pomůcek a byl položen základ pro současný dominantní výrobní program -  plastikářskou výrobu 

 • 1995

  Státní podnik OKULA byl zařazen do první vlny kupónové privatizace

 • 1. 5. 1992

  Transformace do podoby dnešní akciové společnosti

 • 1999

   Firma začleňuje do svého výrobního portfolia automobilový a elektrotechnický průmysl a stává se významným dodavatelem nadnárodních společností

 • 1999–2008

  Firma investovala více než 750 milionů korun do lisařských technologií a lakovacích linek

 • 2001

  Získali jsme certifikaci ISO 9001

 • 2002

  Vznikly první dvě lakovací robotické linky

 • 2005

  Získali jsme certifikaci ISO 14001

 • 2006

  Vznikla první nová výrobní hala pro stroje ENGEL

 • 2007

  Vznikla druhá nová výrobní hala

 • 2015

  Získali jsme certifikaci ISO TS

Proč si vybrat ochranné pomůcky OKULA:

Jsme 100% česká značka

Jsme česká firma s dlouhou historií a tradicí

Ergonomie a pohodlí pro zákazníka

Naše ochranné pomůcky lze nosit delší dobu

Víte, co kupujete – na vyžádání rádi dodáme vzorky

Servis a náhradní díly jsou dostupné a vše řešíme obratem ke spokojenosti našich zákazníků

Jsme český výrobce s dlouhou tradicí – OKULA Nýrsko a.s.

Společnost a trh

Naším záměrem je být profesionálním partnerem, připraveným splnit požadavky našich zákazníků a rychle reagovat na změnu jejich potřeb.

Jakost výrobků

Usilujeme o to, být i nadále spolehlivým výrobcem, který dodává kvalitní, řádně označené výrobky. Zjišťujeme spokojenost zákazníků s poskytnutými produkty a přijímáme odpovídající opatření s cílem neustále zvyšovat úroveň spokojenosti zákazníka.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí firemní kultury a je založena na principu neustálého zvyšování povědomí pracovníků o zásadách ochrany životního prostředí.